📢 INSCRIPCIONS OBERTES #CicleMultinivell! 19/10 Jornada: Quina governança volem per a la regió metropolitana del futur? - Inscriu-te! 🖊